Thông báo phát hành sản phẩm MISA AMIS MISA AMIS R89

NNLUONG_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 30-07-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm MISA AMIS MISA AMIS R89.

Phiên bản này phát triển một số yêu cầu liên quan đến phân hệ Tài sản trên HRM, bổ sung một số báo cáo cho MISAJSC, tạo tool nâng cấp AMISKorea lên phiên bản thường và sửa lỗi phát sinh trong vòng lặp.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

misajsc

Tài liệu hướng dẫn

1. Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản MISA AMIS R89
Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top