Thông báo phát hành sản phẩm MISA AMIS MISA AMIS R88

NNLUONG_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 16-07-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm MISA AMIS MISA AMIS R88.

Phiên bản này phát triển một số yêu cầu cải tiến phân hệ Tài sản trên hệ thống nhân sự, tích hợp phầm mềm Hóa đơn điện tử, đồng thời sửa các lỗi Jira phát sinh trong vòng lặp.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

AMIS MISAJSC

Tài liệu hướng dẫn

Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản MISA AMIS R88
Kế toán

Kế toán yêu cầu phần mềm cập nhật TT37/2017/TT-BTC: Thay đổi thời gian gửi thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu tới cơ quan thuế
Trên danh sách hóa đơn kế toán muốn xem được thông tin liên hệ KH để gọi điện trao đổi với KH trong trường hợp khách hàng thắc mắc về hóa đơn
Khi in Sổ chi tiết các tài khoản theo TT 200 mẫu chế độ, kế toán muốn mẫu sổ có thông tin người ký "Giám đốc" để mẫu in ra đúng theo mẫu hướng dẫn của BTC

Nhân sự

Cập nhật mức lương cơ sở thay đổi tăng từ 1.210.000đ lên 1.300.000đ theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP. Áp dụng từ ngày 01/07/2017
Khi thực hiện xóa nhật ký truy cập trên ứng dụng HRM, CRM, Quản lý muốn nhật ký truy cập ghi lại được thông tin liên quan tới đối tượng, nội dung xóa NK truy cập để dễ dàng tra soát khi cần thiết
Áp dụng từ ngày 01/06/2017: Cập nhật mức trích nộp BHXH Cơ quan đóng thay đổi giảm từ 18% thành 17.5% theo Nghị định 44/2017/NĐ-CP
Khi quản lý TS, cán bộ QL muốn quản lý được các tình trạng Đang sửa chữa, bảo dưỡng; Đề nghị thanh lý để xác định chính xác tình trạng hiện tại của Tài sản


  • Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top