Thông báo phát hành sản phẩm MISA AMIS MISA AMIS R83

admin

Administrator
Hôm nay ngày 23-04-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm MISA AMIS MISA AMIS R83.


Phiên bản này chủ yếu cải tiến hiệu năng các chức năng chạy chậm, phát triển 1 yêu cầu cải tiến cho MISAJSC. Sửa 8 lỗi Jira cho phiên bản MISA AMIS Korea và sửa 15 lỗi cho MISA AMIS

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

misajsc

Tài liệu hướng dẫn

moorocprintec

Tính năng mới
Kế toán

 
Top