Thông báo phát hành sản phẩm HOTICH.VN R77

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 05-05-2019, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm HOTICH.VN R77.

Phiên bản này giúp công dân tra cứu được tình trạng giải quyết hồ sơ để đến nhận kết quả kịp thời đồng thời cải tiến màn hình login để dễ sử dụng hơn và đẹp hơn.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Trang thí điểm

Trang demo

Hướng dẫn sử dụng

R77

Để thực hiện....
Mời xem chi tiết tại các mục dưới đây:
Cải tiến màn hình đăng nhập để dễ dùng và đẹp hơn

Công chức tư pháp - hộ tịch muốn in mẫu phôi trắng cho Giấy đăng ký khai sinh và Giấy đăng ký kết hôn được căn chỉnh đẹp để không mất thời gian chỉnh sửa

Công dân muốn tra cứu được tình trạng giải quyết hồ sơ để đến nhận kết quả kịp thời

Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top