Thông báo phát hành sản phẩm HOTICH.VN R72

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 05-11-2018, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm HOTICH.VN R72.

Phiên bản này cho phép Sở Tư pháp ghi nhận nhanh các hồ sơ luật cũ mà trước đây Sở quản lý để quản lý đầy đủ hồ sơ trên phần mềm HOTICH, bổ sung tờ khai theo đúng hướng dẫn của BHXH để hoàn thiện thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, và một số tiện ích, sửa lỗi khác

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Trang thí điểm

Trang demo

Hướng dẫn sử dụng

R72

Những thay đổi trên phiên bản R72:
1. Cán bộ tư pháp - hộ tịch muốn lập tờ khai theo đúng hướng dẫn của BHXH để hoàn thiện thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
2. Cán bộ hộ tịch Sở Tư pháp muốn ghi nhận nhanh các hồ sơ luật cũ mà trước đây Sở quản lý để quản lý đầy đủ hồ sơ trên phần mềm HOTICH
3. Cán bộ hộ tịch cấp xã muốn lập các sổ Đăng ký: Đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ, nhận cha mẹ con...theo đúng yêu cầu về ghi chép sổ sách hộ tịch của Phòng tư pháp
4. Cán bộ tư pháp muốn ghi nhận đầy đủ tình trạng hôn nhân của công dân để cấp giấy XNTTHN theo đúng thực tế

Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top