Thông báo phát hành sản phẩm HOTICH.VN R71

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 05-09-2018, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm HOTICH.VN R71.

Phiên bản này giúp Cán bộ hộ tịch có thể gia hạn ngay trên phần mềm HOTICH.VN

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Trang thí điểm

Trang demo

Hướng dẫn sử dụng

1. Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R71

Nghiệp vụ mới

1 .Cho phép đăng ký gia hạn trực tuyến trên phần mềm HOTICH.VN

Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top