Thông báo phát hành sản phẩm HOTICH.VN R69

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 22-05-2018, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm HOTICH.VN R69.

Phiên bản này cập nhật thay đổi chính sách áp dụng cho các thuê bao quá hạn trên phần mềm QLHT

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Trang thí điểm

Trang demo

Hướng dẫn sử dụng
R69

Những thay đổi trên phiên bản R69:
1. Cập nhật thay đổi chính sách áp dụng cho các thuê bao quá hạn trên phần mềm HOTICH

Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top