Thông báo phát hành sản phẩm HOTICH.VN R64

NNLUONG_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 28-08-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm HOTICH.VN R64.

Phiên bản này cho phép CBHT thống kê được số lượng hồ sơ Xác nhận TTHN theo mục đích, giới tính để nộp cho Thường vụ huyện ủy theo yêu cầu phối hợp số liệu, ngoài ra khi thực hiện thay đổi cải chính thông tin CMND, CBHT có thể nhập được nhiều thông tin hơn để thể hiện đầy đủ thông tin cần cải chính, cùng nhiều tiện ích khác

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

demo

Hướng dẫn sử dụng

1. Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R64
1. Cán bộ hộ tịch mong muốn thống kê được số lượng hồ sơ Xác nhận tình trạng hôn nhân theo mục đích và giới tính để thông báo cho Thường vụ huyện ủy theo yêu cầu phối hợp số liệu
2. Cán bộ hộ tịch muốn chọn nhanh được Nơi sinh trong hồ sơ khai sinh theo các bệnh viện lớn trên địa bàn
3. Cán bộ hộ tịch mong muốn chọn được thông tin Mối quan hệ theo tần suất sử dụng của đơn vị
4. Khi thực hiện thay đổi, cải chính thông tin Số giấy CMND/Hộ chiếu, cán bộ hộ tịch mong muốn có thể nhập được nhiều thông tin hơn để thể hiện đầy đủ thông tin cần cải chính
5. Cải tiến tính năng Nhập khẩu đảm bảo tiện dụng hơn cho người dùng
6. Thay đổi lại quy tắc xóa hàng loạt trong trường hợp xóa nhiều hồ sơ gốc đã có phát sinh cấp bản sao
Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top