Thông báo phát hành sản phẩm HOTICH.VN R61

NNLUONG_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 17-06-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm HOTICH.VN R61.

Phiên bản này giúp Cán bộ hộ tịch của Phòng Tư Pháp nhập bù được các hồ sơ hộ tịch của các đơn vị xã/phường để thực hiện thay đổi cải chính cho hồ sơ cấp xã tiết kiệm thời gian làm việc

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

demo

Hướng dẫn sử dụng

1. Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R61
1. Cán bộ hộ tịch Phòng Tư pháp mong muốn nhập bù hồ sơ cho các đơn vị xã, phường để thực hiện thay đổi, cải chính nhằm tiết kiệm thời gian làm việc
2. Bổ sung mã xác thực khi người dùng đăng nhập sai quá 5 lần
3. Cập nhật lại thông tin địa chỉ, số điện thoại các văn phòng trên HOTICH.VN
Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top