Thông báo phát hành sản phẩm HOTICH.VN R57

admin

Administrator
Hôm nay ngày 30-03-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm HOTICH.VN R57.

Phiên bản này bổ sung lịch nghỉ lễ mới, đáp ứng tính năng cảnh báo giúp khách hàng tránh nhầm lẫn khi nhập liệu đồng thời giúp khách hàng có thể bổ sung một số thông tin cũ trên hồ sơ khai sinh, phục vụ thay đổi cải chính.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

demo

Hướng dẫn sử dụng

1.Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R57

1. Sửa thông tin trên màn hình Nuôi con nuôi cho phù hợp với biểu mẫu thống kê mới 2. Cán bộ hộ tịch mong muốn có cảnh báo trong trường hợp số giấy XNTTHN và số ở số/quyển số trong màn hình XNTTHN khác nhau để tránh nhầm lẫn
3. Cán bộ hộ tịch mong muốn trên màn hình khai sinh luật cũ có trường thông tin Quê quán của người được khai sinh để khi cấp bản sao Trích lục khai sinh (bản sao) không bị thiếu thông tin Quê quán
4. Cán bộ hộ tịch mong muốn trên màn hình khai sinh luật cũ có trường thông tin Quê quán của Cha, Mẹ để thực hiện thay đổi, cải chính được thông tin này
5. Cán bộ hộ tịch mong muốn thông tin Ngày, tháng, năm đăng ký trên Giấy chứng nhận kết hôn là Ngày xác lập quan hệ hôn nhân, chứ không phải là Ngày đăng ký để lên đúng thông tin trên Giấy chứng nhận kết hôn

Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top