Thông báo phát hành sản phẩm Dự án Quản lý cán bộ mobile R3

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 11-11-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm Dự án Quản lý cán bộ mobile R3.

Hoàn thiện các biểu đồ theo giới tính, Lý luận chính trị, Quản lý nhà nước, .... cho tương đồng với phiên bản web. Cải tiến lại màn hình chúc mừng sinh nhật tiện hơn, thẩm mĩ hơn. Sửa thêm các góp ý nội bộ tồn của các phiên bản trước

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Bộ cài Android

Tiện ích
1. Cán bộ tổ chức muốn xem nhanh được cơ cấu nhân sự tại đơn vị trong thẩm quyền quản lý theo giới tính để xây dựng chính sách phân công công việc
2 .Cán bộ tổ chức muốn xem nhanh được cơ cấu nhân sự tại đơn vị trong thẩm quyền quản lý theo trình độ Lý luận chính trị để lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng
3. Cán bộ tổ chức muốn xem nhanh được cơ cấu nhân sự tại đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý theo trình độ Quản lý nhà nước để lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng
4 . Cán bộ tổ chức muốn xem nhanh được cơ cấu Đảng viên tại đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý để lập kế hoạch kết nạp và bồi dưỡng Đảng viên
5 .Cán bộ tổ chức muốn xem được cơ cấu nhân sự tại đơn vị trong thẩm quyền quản lý theo Dân tộc để xây dựng chế độ, chính sách cho phù hợp
6 .Cán bộ nhân viên muốn xem được các thông tin danh bạ và thông báo về sinh nhật của đồng nghiệp

Trân trọng!
 
Top