Thông báo phát hành sản phẩm Dự án QLCH thời trang (SAAS) R20.2

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 21-05-2019, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm Dự án QLCH thời trang (SAAS) R20.2.

Phiên bản này đáp ứng yêu cầu QLCH muốn tích hợp thẻ thành viên dạng cứng sẵn có của CH với thẻ thành viên của 5Shop để khách hàng sử dụng và tích điểm

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Phiên bản bán hàng

R20.2

I. WEB
1. Cải tiến MeInvoice dễ hiểu hơn với người dùng
2. QLCH muốn tích hợp thẻ thành viên dạng cứng sẵn có của CH với thẻ thành viên của 5Shop để khách hàng sử dụng và tích điểm.
3. Cải tiến một số tính năng 5Shop để tiện ích và dễ hiểu hơn với người dùng (thêm hướng dẫn sử dụng, thông báo rõ ràng khi có lỗi)
4. Phân quyền chi tiết cho chức năng xuất khẩu dữ liệu .TXT
5. Khi gia hạn/mua thêm ChainStore, khách hàng muốn có mô tả rõ ràng hơn để không bị xóa nhầm gói ChainStore, dẫn đến không sử dụng được nghiệp vụ

II. PC

1. Khi đổi trả nhanh cho khách, Thu ngân muốn sửa được giá đổi trả để đổi được cho khách theo đúng giá khách đã mua.
2. QLCH muốn tích hợp thẻ thành viên dạng cứng sẵn có của CH với thẻ thành viên của 5Shop để khách hàng sử dụng và tích điểm.
3. Cải tiến một số tính năng 5Shop để tiện ích và dễ hiểu hơn với người dùng (thêm hướng dẫn sử dụng, thông báo rõ ràng khi có lỗi)


Trân trọng!
 
Top