Thông báo phát hành sản phẩm Dự án QLCH thời trang (Mobile) R17

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 02-01-2019, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm Dự án QLCH thời trang (Mobile) R17.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Quản lý

Bán hàng

5Shop

1. Các yêu cầu cải tiến

1. Trên app Quản lý, QL chuỗi muốn biết số dư quỹ tiền của mỗi chi nhánh để nắm được và thực hiện chuyển tiền từ tổng công ty về chi nhánh hoặc từ chi nhánh về tổng công ty trong trường hợp tồn quỹ quá ít hoặc quá nhiều.
2. Trên Iphone, QLCH/Thu ngân muốn lập hóa đơn đổi trả để ghi nhận hàng hóa khách trả lại
3. [Tablet][Android] CR_ Khi tính tiền, Thu ngân muốn biết tổng SL hàng hóa đã chọn cho KH là bao nhiêu để so sánh với SL hàng thực tế bên ngoài xem đã xuất đúng SL hàng thực tế như ghi nhận trên phần mềm chưa.
4.[5Shop] CR_Với hóa đơn giao hàng, Thu ngân muốn sử dụng điểm thẻ thành viên đã tích để thanh toán hóa đơn

Trân trọng!
 
Top