Thông báo phát hành sản phẩm Dự án Cukcuk Mobile R63 TTVN

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 12-06-2019, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm Dự án Cukcuk Mobile R63 TTVN.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Quản lý Android

1. Các yêu cầu cải tiến

1 . Sale iOS: Quản lý nhà hàng muốn có thể thiết lập chính sách giá bán theo khu vực để nhân viên thu ngân không phải/không thể thay đổi giá bán khi bán hàng.
2 .Quản lý: Trên app quản lý, Chủ nhà hàng/QLNH muốn theo dõi báo cáo Nhập xuất tồn kho để biết được số lượng Nhập/Xuất/Tồn trong kỳ từ đó trao đổi với NV phụ trách kho và có phương án xử lý.
3.Sale iOS: CR_Trên màn hình Lịch sử gửi bếp/bar, QLNH/Thu ngân muốn tìm kiếm nhanh lệnh gửi theo tên món/số order để đối chiếu thông tin nhanh với khách khi thanh toán không phải đi tìm theo từng lệnh gửi
4. Sale iOS: Trên Mobile, QLNH muốn xem được danh sách hóa đơn của tất cả các thiết bị khác để có thể in HĐ trong TH khách hàng yêu cầu lấy hóa đơn
5.Sale iOS: Tại nhà hàng buffet gọi món phục vụ tại bàn, Trên hóa đơn in ra, Thu ngân muốn chỉ hiển thị các món khách phải trả tiền để khách theo dõi dễ hơn và tiết kiệm giấy in.
6 .Sale iOS: Bổ sung địa chỉ mail khi gửi phản hồi lỗi
7 Nội bộ Sale iOS: Cập nhật link help.
8 Nội bộ Sale iOS: Show thông báo cập nhật ứng dụng khi có phiên bản mobile mới.
9 Nội bộ iOS: Cải tiến UI thông báo ISMAC, cập nhật cơ chế notification marketing nội bộ.

Trân trọng!
 
Top