Thông báo phát hành sản phẩm Dự án AMIS ACT 2.0 R43 (21/11/2019)

H

Hiền Vương - MISA

Guest
Hôm nay ngày 21-11-2019, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm Dự án AMIS ACT 2.0 R43.

KT mong muốn có thể phân quyền không cho phép các kế toán làm việc tại TCT xem được thông tin chứng từ, báo cáo liên quan đến các chi nhánh khác để đảm bảo tính bảo mật thông tin của doanh nghiệp,,.. và sửa lỗi phát sinh trong vòng lặp

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Đường dẫn bộ cài máy trạm Kế toán

Đường dẫn bộ cài máy chủ Kế toán

Hướng dẫn sử dụng
 
Top