Thông báo phát hành sản phẩm AMIS.VN Mobile R11

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 04-11-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm AMIS.VN Mobile R11.

Kính gửi Ban QLSP, GĐ các văn phòng, trung tâm.
Hôm nay ngày 04-11-2017, Trung tâm Phát triển phần mềm xin trân trọng thông báo triển khai CHÍNH THỨC sản phẩm AMIS.VN MOBILE phiên bản R11

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Bộ cài Android
1. Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R11
1. Nghiệp vụ mới


- Báo cáo tổng hợp về tình hình tài chính
- Biểu đồ doanh thu - chi phí - lợi nhuận
- Biểu đồ phân tích lợi nhuận
- Biểu đồ phân tích doanh thu
- Biểu đồ phân tích chi phí
- Tích hợp Giám đốc tài chính số lên hệ thống AMIS.VN 2.0

Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top