Thông báo phát hành sản phẩm AMIS.VN 2.0 R2.0

NNLUONG_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 15-10-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm Dự án AMIS.VN 2.0 R2.0.

Cải tiến các tính năng liên thông giữa hệ thống kế toán, bảng tin, bán hàng, mobile

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Hướng dẫn triển khai

Hướng dẫn sử dụng

Trang demo sản phẩm

Đường dẫn bộ cài máy chủ amis.vn - kế toán

Đường dẫn bộ cài máy trạm amis.vn - kế toán

1. Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R2.0


AMIS.VN - Kế toán
 • - Cho phép xem phân tích tài chính trên web
 • - Cho phép thiết lập dữ liệu kế toán cần đồng bộ sang Mobile, Wall, CRM trên web
 • - Cho phép xem dữ liệu mẫu theo TT200 và TT133 trên web
 • - Hiển thị thông tin "Phiên bản dùng thử" khi các khách hàng chưa đăng ký giấy phép sử dụng
 • - Thông báo và hướng dẫn NSD chỗ mua sản phẩm khi đăng nhập vào phần mềm kế toán nếu khách chưa mua phân hệ Kế toán
 • - Cải tiến giao diện chọn chi nhánh, chỉ chọn được chi nhánh, sổ làm việc không cho chọn Dữ liệu kế toán
 • - Cải tiến chức năng lấy hợp đồng: lấy cả các dự án theo hợp đồng khi lấy hợp đồng từ CRM về Kế toán
 • - Cho phép xem số liệu kế toán trên bảng tin của AMIS.VN
AMIS.V N - Core
 • - Cập nhật mẫu email thông báo đơn đặt hàng khi khách hàng gia hạn
 • - Cho phép tải đơn hàng từ email
AMIS.VN - HRM
 • - Bổ sung các báo cáo về quản lý thời gian: chi tiết tình hình nghỉ phép của nhân viên, tổng hợp
Trân trọng!
 
Top