Thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Panda.NET 2011 R29

admin

Administrator
Hôm nay ngày 14-12-2013, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Panda.NET 2011 R29.

Phiên bản này cập nhật báo cáo B07_Báo cáo chi tiết hoạt động thu thi hành án theo QĐ 1470/QĐ-TCTHADS ngày 22 tháng 11 năm 2013 của Tổng cục Thi hành án dân sự.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Bộ cài sản phẩm

Trân trọng cảm ơn!
 
Top