Thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA MIMOSA.NET X1 2019 Desktop phiên bản R4 (20/03/2019)

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 20-03-2019, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA MIMOSA.NET X1 2019 Desktop phiên bản R4

Phiên bản đáp ứng các nghiệp vụ và tiện ích cho kế toán đơn vị cấp trên tổng hợp được các báo cáo tài chính theo Thông tư 99/2018/TT-BTC cùa Bộ tài chính.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Bộ cài sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng

Trân trọng cám ơn!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top