Thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA MIMOSA.NET X1 2019 Desktop phiên bản R12 (05/11/2019)

H

Hiền Vương - MISA

Guest
Hôm nay ngày 05-11-2019, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA MIMOSA.NET X1 2019 Desktop phiên bản R12

Bổ sung Mẫu biểu số 02 (mẫu của TT 137/2017/TT-BTC), bổ sung tiện ích kiểm tra giao dịch nội bộ giữa các đơn vị cấp dưới, tinh chỉnh chức năng kiểm tra báo cáo tài chính cấp dưới giúp kiểm tra báo cáo đơn vị cấp dưới nhanh chóng hơn

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

bộ cài

Trân trọng!
 
Top