Thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA MIMOSA.NET X1 2019 Desktop phiên bản R11 (11/09/2019)

H

Hiền Vương - MISA

Guest
Hôm nay ngày 11-09-2019, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA MIMOSA.NET X1 2019 Desktop phiên bản R11

Bổ sung tính năng kiểm tra báo cáo đơn vị cấp dưới, bổ sung tính năng kiểm tra báo cáo tổng hợp trước khi gửi kho bạc hoặc cấp trên, bổ sung thêm nhiều tiện ích giúp kế toán dễ dàng hoàn thiện được bộ báo cáo tài chính tổng hợp

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

bộ cài

link help
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top