Thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA MIMOSA.NET X1 2019 Desktop phiên bản R10 (01-08-2019)

H

Hiền Vương - MISA

Guest
Hôm nay ngày 01-08-2019, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA MIMOSA.NET X1 2019 Desktop phiên bản R10

Sửa định dạng số tiền khi xuất báo cáo gửi Kho bạc Nhà nước

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Link tải bộ cài

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top