Thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Mimosa.NET 2020 phiên bản R17.2 (22/09/2021)

Vũ Xuân Quỳnh

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 22-09-2021, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Mimosa.NET 2020 phiên bản R17.2


Đáp ứng gửi chi tiết số liệu dự toán đầu năm, bổ sung, điều chỉnh lên đơn vị cấp trên sử dụng MISA Lekima. Đáp ứng khi gửi báo cáo Tổng hợp số thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công thì yêu cầu gửi kèm bộ Báo cáo tài chính cho đơn vị cấp trên để phục vụ xét duyệt, thẩm định.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

BỘ CÀI

Hướng dẫn sử dụng online

Hướng dẫn CÀI ĐẶT phần mềm


Tham gia ngay kênh Cộng đồng MISA, để được HỖ TRỢ MIỄN PHÍ bởi MISA
BẤM VÀO ĐÂY
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top