Thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Mimosa.NET 2020 phiên bản R17.1 (28/06/2021)

Vũ Xuân Quỳnh

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 28-06-2021, Khối Dự án Hành chính sự nghiệp xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Mimosa.NET 2020 phiên bản R17.1

Đáp ứng xuất khẩu Báo cáo tài chính theo TT107/2017/TT-BTC để nộp cho cơ quan thuế. Đáp ứng in sổ tiền gửi tài khoản theo nguồn.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

BỘ CÀI

Hướng dẫn sử dụng online

Hướng dẫn CÀI ĐẶT phần mềm


Tham gia ngay kênh Cộng đồng MISA, để được HỖ TRỢ MIỄN PHÍ bởi MISA
BẤM VÀO ĐÂY
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top