Thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Mimosa.NET 2019 phiên bản R41 (31/12/2019)

H

Hiền Vương - MISA

Guest
Hôm nay ngày 31-12-2019, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Mimosa.NET 2019 phiên bản R41

Phiên bản bổ sung tính năng cho phép lập bảng kê cho khoản tạm chi bổ sung thu nhập, tinh chỉnh các báo cáo, sổ sách phục vụ mùa quyết toán cuối năm, bổ sung các tiện ích kiểm tra đối chiếu báo cáo

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

bộ cài

link help
 
Top