Thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Mimosa.NET 2019 phiên bản R39.1(02/12/2019)

H

Hiền Vương - MISA

Guest
Hôm nay ngày 02-12-2019, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Mimosa.NET 2019 phiên bản R39.1

Phiên bản này sửa lỗi khi in phiếu C2-02a và C4-02a hiển thị nhiều dòng

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

bộ cài

link help
 
Top