Thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Mimosa.NET 2019 phiên bản R38 (31/10/2019)

H

Hiền Vương - MISA

Guest
Hôm nay ngày 31-10-2019, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Mimosa.NET 2019 phiên bản R38

Cập nhật mẫu C43-BB Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng chi tiết đến từng nội dung thanh toán, tinh chỉnh tính năng tính khấu hao TSCĐ, và một số tiện ích in báo cáo quyết toán cuối năm

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

bộ cài

Trân trọng
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top