Thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Mimosa.NET 2019 phiên bản R37 (03/10/2019)

H

Hiền Vương - MISA

Guest
Hôm nay ngày 03-10-2019, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Mimosa.NET 2019 phiên bản R37

Bổ sung các tiện ích để giúp kế toán nhanh chóng hoàn thiện các báo cáo quyết toán và báo cáo tài chính, bổ sung mẫu Bảng cân đối số phát sinh hiển thị tài khoản rút gọn theo TT 107, và cải tiến mẫu chứng từ giao dịch kho bạc C2-02, mẫu C3-01/NS.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

bộ cài

link help

Trân trọng
 
Top