Thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Mimosa.NET 2019 phiên bản R36 (11/09/2019)

H

Hiền Vương - MISA

Guest
Hôm nay ngày 11-09-2019, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Mimosa.NET 2019 phiên bản R36

Bổ sung tính năng xem báo cáo và kiểm tra tính phù hợp trước khi xuất file nộp Kho bạc NN, bổ sung thêm báo cáo thuyết minh báo cáo B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin giúp đơn vị kiểm tra số liệu giao dịch nội bộ đã lập trước khi gửi kho bạc hoặc đơn vị cấp trên, và nhiều tiện ích cải tiến khác

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

bộ cài

link help
 
Top