Thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Mimosa.NET 2019 phiên bản R35 (19/08/2019)

H

Hiền Vương - MISA

Guest
Kính gửi: Giám đốc các Văn phòng/Trung tâm

Hôm nay ngày 19-08-2019, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Mimosa.NET 2019 phiên bản R35

Phiên bản bổ sung thêm nhiều tiện ích để hoàn chỉnh số liệu kế toán như kiểm tra tính phù hợp của các báo cáo tài chính, tiện ích tạo mới dữ liệu kế toán tự động kết chuyển số dư các tài khoản dự toán năm nay sang năm sau và nhiều tiện ích khác

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

bo cai

link help

Trân trọng!
 
Top