Thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Mimosa.NET 2019 phiên bản R27 - (09/04/2019)

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 08-04-2019, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Mimosa.NET 2019 phiên bản R27

Phiên bản tinh chỉnh chức năng lập báo cáo tài chính cho phép kế toán dễ dàng hoàn thành bộ báo cáo tài chính, cải tiến chức năng kết nối với QLTS.VN để hạch toán chứng từ tính hao mòn giúp kế toán dễ dàng chỉnh sửa hạch toán cho từng tài sản, cập nhật mẫu S11-H: Sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 107/2018/TT-BTC

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Bộ cài sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top