Thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Mimosa.NET 2019 phiên bản R24.1 - (26-02-2019)

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 26-02-2019, Trung tâm Phát triển phần mềm xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Mimosa.NET 2019 phiên bản R24.1

Phiên bản cải tiến tính năng tạo mới dữ liệu từ năm trước; bổ sung tiếp công cụ hỗ trợ kiểm tra số liệu khi quyết toán; bổ sung tiện ích in tháng chỉnh lý quyết toán trên báo cáo sổ sách; cho phép hạch toán chi phí hao mòn/khấu hao TSCĐ vào đúng nguồn hình thành tài sản; và một số tiện ích khác.
Sửa lỗi in báo cáo B04-BCTC Thuyết minh báo cáo tài chính

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Bộ cài sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top