Thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Bamboo.NET X1 2019 phiên bản R2 (11/10/2019)

H

Hiền Vương - MISA

Guest
Hôm nay ngày 11-10-2019, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Bamboo.NET X1 2019 phiên bản R2

Bổ sung nghiệp vụ tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách xã theo Thông tư 344/2016/TT-BTC

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

bộ cài

link help

Trân trọng!
 
Top