Thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Bamboo.NET 2019 phiên bản R23 (31/12/2019)

H

Hiền Vương - MISA

Guest
Hôm nay ngày 31-12-2019, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Bamboo.NET 2019 phiên bản R23

Phiên bản bổ sung tinh chỉnh các báo cáo phục vụ mùa quyết toán

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

bộ cài

link help
 
Top