Thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Bamboo.NET 2019 phiên bản R20 ( 09/10/2019)

H

Hiền Vương - MISA

Guest
Hôm nay ngày 09-10-2019, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Bamboo.NET 2019 phiên bản R20

Bổ sung nghiệp vụ nộp báo cáo quyết toán ngân sách xã theo Thông tư 344/2016/TT-BTC cho Phòng tài chính

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

bộ cài

link help

Trân trọng!
 
Top