Thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Bamboo.NET 2019 phiên bản R17 (02-07-2019)

P

Phạm Thùy Nga

Guest
Hôm nay ngày 02-07-2019, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Bamboo.NET 2019 phiên bản R17

Cập nhật mức lương cơ sở mới theo Nghị quyết 70/2018/QH14 từ 01/07/2019 và nhiều cải tiến khác

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Bộ cài sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng

Trân trọng!
 
Top