Thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Bamboo.NET 2019 phiên bản R16

Trương Hạnh

Moderator
Thành viên BQT
Hôm nay ngày 23-04-2019, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Bamboo.NET 2019 phiên bản R16

Phiên bản này đáp ứng mẫu số 62 theo Thông tư 342/2016/TT-BTC, giúp kế toán xã lập được các báo cáo dự toán, quyết toán ngân sách xã bao gồm cả chi thường xuyên và chi đầu tư

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Bộ cài sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng

Trân trọng!
 
Top