Thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Bamboo.NET 2019 phiên bản R13 - (27/12/2018)

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 27-12-2018, Trung tâm Phát triển phần mềm xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Bamboo.NET 2019 phiên bản R13

Phiên bản đáp ứng nghiệp vụ kết nối với Kho bạc nhà nước DVC; cải tiến các mẫu báo cáo TT 343/2016/TT-BTC và 344/2016/TT-BTC; Thanh toán kho bạc trong trường hợp Tạm ứng không theo nguồn

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Bộ cài sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng

Trân trọng cám ơn!
 
Top