Thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Bamboo.NET 2019 phiên bản R11

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 16-10-2018, Trung tâm Phát triển phần mềm xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Bamboo.NET 2019 phiên bản R11

Cập nhật Thông tư 64/2018/TT-BTC; cung cấp tiện ích chuyển đổi số điện thoại từ 11 số sang 10 số; cung cấp tiện ích giúp dễ dàng sử dụng được phần mềm khi đã có giấy phép sử dụng; cải tiến 1 số mẫu chứng từ và báo cáo.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Bộ cài sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng

1. Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R11

1. Nghiệp vụ thay đổi

STT JIRA Mô tả
1 Kế toán muốn cập nhật mẫu C2-10/NS: Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

2 Kế toán mong muốn khi in mẫu số 01-SDKP/ĐVDT và mẫu số 02-SDKP/ĐVDT không lấy lên số liệu của XDCB để đáp ứng yêu cầu của kho bạc

3 Khi xem B03b-X: Báo cáo quyết toán chi theo mục lục ngân sách, kế toán muốn xem lũy kế số chi ngân sách từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo để kiểm soát tình hình chi của đơn vị

4 Cập nhật mẫu biểu 15/QTDA: Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo Thông tư 64/2018/TT-BTC

5 Cập nhật mẫu biểu 16/QTDA: Bảng đối chiếu số liệu sử dụng nguồn vốn đầu tư theo Thông tư 64/2018/TT-BTC
6 Kế toán mong muốn có thể dễ dàng sử dụng được phần mềm khi đã có giấy phép sử dụng hoặc hỗ trợ đăng ký mua/gia hạn để có được GPSD

2. Tiện ích


7 Kế toán muốn nhanh chóng cập nhật được đầu số mới của của các số điện thoại di động 11 số trên dữ liệu phần mềm để giảm thời gian thao tác chỉnh sửa thủ công

8 Kế toán muốn in Bảng kê nộp thuế (TT số 84/2016/TT-BTC) trên Phiếu nộp tiền kho bạc để nộp thuế cho Kho bạc thuận lợi hơn

9 Kế toán muốn khi chi tiền thì in được Bảng kê chứng từ chi (Thông tư 344/2016) hiển thông tin chương, khoản, tiểu mục và nếu có nhiều trang thì trang sau hạ thấp 1/4 trang giấy để trình duyệt

10 Kế toán muốn kiểm tra dữ liệu đã cập nhật các mã khắc phục nào để kế toán dễ tìm kiếm

11 Kế toán muốn trang cuối cùng của giấy rút dự toán không hiển thị dòng trống, đánh số giấy rút dự toán theo từng hình thức rút để đáp ứng yêu cầu kho bạc

Trân trọng!
 
Top