Thiết lập Unikey khởi động cùng Windows 10 khi chạy quyền admin

Bước 1: Mở unikey rồi thiết lập như ảnh dưới

1.jpg

Bước 2: Chuột phải vào biểu tượng Unikey ngoài desktop chọn Properties:

2.jpg

Bước 3: Chọn tab Compatibility, sau đó chọn Change settings for all users

3.jpg

Bước 4: Tích vào ô Run thí programs as ad administrator, sau đó chọn OK.

4.jpg

Bước 5: Tải file Unikey.vbs về.
Bước 6: Chuột phải lại vào biểu tượng Unikey rồi chọn Open file location

6.jpg

Bước 7: Bôi đen đường dẫn của Unikey chuột phải chọn Copy

7.jpg

Bước 8: chuột phải vào file vừa tải ở Bước 5 chọn Edit

8.jpg

Bước 9: Paste đường dẫn của Unikey vừa Copy ở trên vào như ảnh dưới: (chú ý để lại đoạn \UnikeyNT.exe)

9.jpg

Bước 10: Chọn File - Save file lại rồi sau đó thoát.

10.jpg

Bước 12: Chuột phải vào file Unikey.vbs vừa chỉnh sửa chọn Copy. Mở bảng Run (mở start - gõ Run hoặc nhấn tổ hợp phím Windows + R) rồi điền shell:startup , rồi chọn OK. Paste file Unikey.vbs vừa copy ở trên vào đây. Như vậy là đã thiết lập xong Unikey khởi động động cùng Windows 10 khi chạy bằng quyền admin, có thể khởi động lại máy tính để kiểm tra.
11.jpg

 
Sửa lần cuối:
Top