THEO DÕI SỔ QUỸ CÔNG CHUYÊN DÙNG

Ok mình hiểu rồi ạ. Cho mình hỏi thêm tại sao trên cũng một dữ liệu kế toán 2020 mình nhập ctu của năm 2021 theo năm ngân sách 2021. Nhưng không biết nguyên nhân tại sao khi mình hạch toán chứng từ của năm 2020 trong thời gian chỉnh lý ( ngày chứng từ là của tháng 1/2021 và ngày hạch toán là 31/12/2020) thì những chứng từ này bị nhảy sang chứng từ của năm 2021 ạ.
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Top