Thêm mới các khoản phụ cấp

aotuong1984

New Member
Tôi thêm mới các khoản phụ cấp trong danh mục phụ cấp, trong đó có phụ cấp chức vụ và phụ cấp thâm niên nghề, các khoản phụ cấp này có tính đóng bảo hiểm, nhưng khi lập bảng thanh toán tiền lương thì bảo hiểm không trừ phần phụ cấp này vào. Xin được hướng dẫn cách khắc phục.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Vũ Thị Phương Thảo

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa anh/chị
Trên danh mục/ phụ cấp, phần mềm đã khai báo sẵn phụ cấp chức vụ và phụ cấp thâm niên nghề -> với danh mục khai báo sẵn thì khi tính lương sẽ tự khấu trừ bảo hiểm. Khi khai báo phụ cấp được hưởng trên của cán bộ nhân viên, anh/chị kiểm tra đã chọn đúng phụ cấp mặc định của chương trình chưa ạ
Trân trọng cảm ơn anh/chị !
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top