Thêm chỉ tiêu thu kết dư vào mẫu 113 thành 1 dòng riêng làm sao vậy

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Dạ hiện tại thì biểu này chưa hiện được dòng riêng cho chỉ tiêu thu kết dư mà sẽ cộng số liệu vào 1 trong các chỉ tiêu trong báo cáo này! nếu có yêu cầu phát triển a gửi email yêu cầu và mẫu a cần và thông tin liên hệ vào email [email protected] để bên e ghi nhận và phát triển thêm ạ!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top