Thay đổi đường dẫn khi xuất file excel từ phần mềm Misa online

Khi mình xuất file muốn được hỏi chọn vị trí lưu thì làm cách nào, vì hiện tại khi xuất file excel từ phần mềm sẽ tự động lưu vào mục doawload.
 
Top