Thắc mắc

Cho mình hỏi vì sao in mẫu báo cáo 02a-SDKP/ĐVDT cứ bị âm ở cột 2 Số dư tạm ứng đầu kỳ (đây là số nhập dự toán đầu năm)
 
Top