Thắc mắc về phiên bản QLCB R14

Đinh Văn Quyên

New Member
Hôm nay ngày 19-09-2018, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm MISA QLCB R14.

- Đáp ứng nghiệp vụ nghỉ hưu trước tuổi
- Đáp ứng báo cáo biên chế theo TT 07/2010/TT-BNV
- Bổ sung 1 số tiện ích đối với hồ sơ CBNV

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Trang Demo sản phẩm

1. Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R14

Nghiệp vụ mới

1. CBTC muốn in danh sách cán bộ, công chức chưa cập nhật đủ thông tin theo quy định tại đơn vị để có kế hoạch nhắc nhở và cập nhật lại cho chính xác
2. Cán bộ tổ chức muốn ghi nhận lại thông tin mục lục thành phần hồ sơ của từng cán bộ nhân viên trong suốt quá trình công tác để phục vụ quản lý lưu trữ hồ sơ
3. Báo cáo biên chế: Biểu 03B - Thống kê, tổng hợp số liệu biên chế công chức hành chính (thông tư 07/2010/TT-BNV)
4. Phòng nội vụ triển khai phần mềm QLCB.VN khi chưa đồng bộ toàn tỉnh muốn được thiết lập danh mục cho các đơn vị trực thuộc để thống nhất và quản lý tập trung toàn huyện
5. CBTC muốn đánh giá CCVC và đánh giá chuẩn nghề nghiệp theo các hướng dẫn đánh giá tại địa phương
6. CBTC mong muốn cùng lúc nhập một quyết định khen thưởng, kỷ luật cho nhiều CBCCVC
7. Báo cáo biên chế: Biểu 04B - Thống kê, tổng hợp số liệu biên chế sự nghiệp (thông tư 07/2010/TT-BNV)
8. CBTC ở các xã, phòng nội vụ sử dụng phần mềm QLCB.VN hàng năm muốn thống kê Số lượng, chất lượng cán bộ cấp xã theo chức vụ
9. CBTC muốn thống kê nhanh số lượng CBCCVC của đơn vị theo loại cán bộ
10. CBTC muốn thông báo, ra quyết định nghỉ hưu trước tuổi
11. Khi bổ sung lý lịch, CBNV muốn in mẫu 04a-BNV TT06/2007: Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức để kèm vào hồ sơ bổ sung
12. CBTC ở các xã, phòng nội vụ sử dụng phần mềm QLCB.VN hàng năm muốn thống kê Số lượng, chất lượng công chức cấp xã theo chức danh

Nghiệp vụ thay đổi

1.Khi in sơ yếu lý lịch, cán bộ tổ chức muốn thông tin Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ hiển thị đầy đủ thông tin bằng cấp và chứng chỉ theo đúng quy định
2. CBTC muốn ghi nhận được các phòng ban CBCCVC đã từng làm việc để phản ánh đúng quá trình công tác tại đơn vị trong hồ sơ CBCCVC
3. Cán bộ tổ chức muốn theo dõi hồ sơ các nhân viên dưới 15 tuổi (diễn viên xiếc, diễn viên múa...) theo Thông tư 11/2013/TT-BLĐTBXH
4. CBTC muốn theo dõi thông tin về quyết định lương, phụ cấp vào hồ sơ CBCCVC để dễ theo dõi và đối chiếu với giấy tờ gốc
5. CBTC muốn in Sơ yếu lí lịch (mẫu 2C/TCTW - 98 và 2C/2008) theo đúng hướng dẫn từ SNV
6. CBTC muốn theo dõi quá trình đóng bảo hiểm của CBCCVC theo đúng thông tin hồ sơ của CBCCVC
7. Cập nhật lại Xã Xuân Hòa thành Thị trấn Xuân Hòa thuộc huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Tiện ích

1.CBTC muốn xem được số lượng CBNV theo từng tiêu chí và tổng số CBNV để theo dõi và lấy làm căn cứ lập các báo cáo liên quan
2. Đáp ứng các báo cáo kết quả đánh giá CCVC
3.Cập nhật danh mục QLCB để đáp ứng chuyển đổi dữ liệu cơ sở quốc gia về giáo dục của QLTH

Trân trọng!
Trong ghi chú phát hành phiên bản QLCB R14, admin có nói là "3.Cập nhật danh mục QLCB để đáp ứng chuyển đổi dữ liệu cơ sở quốc gia về giáo dục của QLTH". Theo tôi hiểu là phần mềm QLCB cung cấp công cụ để chuyển đổi dữ liệu về nhân sự để đưa vào CSDL ngành giáo dục của Bộ GD&ĐT. Vậy điều này thực hiện như thế nào trên phần mềm QLCB.
Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top