Tắt Form “Tạo dữ liệu kế toán mới”

Trần Thị Hoa

Member
Nhân viên MISA
Mình cài lại phần mềm Misa nhưng đã có dữ liệu cũ không cần khai báo lại. Vậy cho hỏi làm sao để tắt form "Tạo dữ liệu kế toán mới"?
Thưa quý khách hàng!
Để tắt hẳn câu thông báo tạo dữ liệu kế toán mới anh có thể tạo dùm em một dữ liệu kế toán mới hoặc mẫu tạm thời. Sau khi tạo xong thì anh chọn lại đường dẫn tới đúng dữ liệu cũ của mình.
Khi anh đóng phần mềm lại sẽ không hiển thị câu thông báo tạo dữ liệu kế toán mới nữa ạ!
Trân trọng cảm ơn!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top