Tắt Device Encryption trên windows 10

Nếu máy tính đang sử dụng windows 10 mà khi đăng nhập vào dữ liệu bị báo lỗi như hình đính kèm.
device.jpg


- Bước 1: Vào Start - Setting
1.JPG

- Bước 2: Chọn Windows & security
2.JPG

- Bước 3: Chọn Device Encryption - Turn off - Turn off.
3.JPG

- Bước 4: Đợi cho quá trinh tắt Device Encryption hoàn thành (quá trình tắt có thể sẽ mất thời gian tùy thuộc vào cấu hình máy, và trong quá trình tắt không nên sử dụng máy tính) sau đó khởi động lại máy tính rồi đăng nhập lại dữ liệu.
4.JPG
Chú ý: Trong trường hợp làm các bước trên mà vẫn lỗi anh/chị tham khảo các trường hợp khác tại : Lỗi dữ liệu đã bị hỏng hoặc bị xóa
 
Sửa lần cuối:
Top