Tạo mới cơ sở dữ liệu lấy toàn bộ cơ sở dữ liệu đã có!

tamnt07

Member
Hi MISA,
Mình đang có nhu cầu tạo một cơ sở dữ liệu mới mà lấy toàn bộ thông tin danh mục cũng như các chứng từ đã nhập ở cơ sở dữ liệu gốc.
Vậy có cách nào tạo nhanh không, chứ ngồi chỉnh lại hệ thống tài khoản, nhập các danh mục tốn nhiều thời gian mà dễ nhầm lẫn quá à
Thanks MISA,
 
Top