Tại sao tôi đã lập bảng lương, nhưng khi vào thanh toán thuế, bảo hiểm thì lại không có số liệu?

NQAnh

Member
Nhân viên MISA
Vấn đề
Sau khi đã lập bảng lương tháng xong nhưng khi thanh toán bảo hiểm thì lại không hiển thị lên số tiền bảo hiểm của tháng cần thanh toán​

Nguyên nhân 1: Tài khoản 332x, tài khoản 333 đang có số dư Nợ
  • Vào Báo cáo/ Báo cáo tài chính/ Bảng cân đối tài khoản: kiểm tra tháng thanh toán thuế, bảo hiểm có đang dư Nợ hay không?
Nếu TK332x, TK333 có số dư bên Nợ phản ánh đơn vị đang nộp thừa thuế/ bảo hiểm nên khi Thanh toán Thuế, bảo hiểm sẽ không lên số liệu.​

Nguyên nhân 2: Chưa sinh chứng từ hạch toán chi phí lương
  • Vào Nghiệp vụ/ Lương/ Hạch toán chi phí lương
upload_2020-9-21_14-39-52.png
  • Sau khi Hạch toán chi phí lương xong thực hiện lại Thanh toán thuế, bảo hiểm
 
Top